Ilaah waa naxriis badan yahay, waxayna naxariistiisa ka muuqataa oo uu ku muujiyey dadkiissa.Sabuur. 86:15 Laakiinse adigu Sayidow, waxaad tahay Ilaah ay raxmad iyo nimco ka buuxaan, Oo cadhada u gaabiya, oo naxariis iyo runba badan