• Qasiidooyin musiik ah
 • #
  Title
  Artist
  Composer
  Time
  ID
 • 01.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/01-Haye-aan-ammanno.mp3
  Haye aan ammanno
  3:08
  s5
  audio/mpeg
  80
 • 02.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/02-Duceeya.mp3
  02 - Duceeya
  3:32
  s6
  audio/mpeg
  80
 • 03.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/03-Ciise-wuu-imanayaa.mp3
  03 - Ciise wuu imanayaa
  4:43
  s7
  audio/mpeg
  80
 • 04.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/04-Ilaah-aan-baahane.mp3
  04 - Ilaah aan baahane
  3:21
  s8
  audio/mpeg
  80
 • 05.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/05-Ilaahay-waa-raxiim.mp3
  05 - Ilaahay waa raxiim
  4:27
  s10
  audio/mpeg
  80
 • 06.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/06-Kaalaya-aan-ammaannee.mp3
  06 - Kaalaya aan ammaannee
  2:59
  s9
  audio/mpeg
  80
 • 07.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/07-Baaqiga-Eebbow.mp3
  07 - Baaqiga Eebbow
  2:47
  s11
  audio/mpeg
  80
 • 08.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/08-Qoraalku-sidii-uu-yidhi.mp3
  08 - Qoraalku sidii uu yidhi
  3:12
  s12
  audio/mpeg
  80
 • 09.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/09-Gacmahaaga-noo-fidi.mp3
  09 - Gacmahaaga noo fidi
  6:08
  s13
  audio/mpeg
  80
 • 10.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/10-Waxaan-ahay-dembiile.mp3
  10 - Waxaan ahay dembiile
  3:39
  s14
  audio/mpeg
  80
 • 11.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/11-Toobadda-Rabbi.mp3
  11 - Toobadda Rabbi
  5:35
  s15
  audio/mpeg
  80
 • 12.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/12-Guullow-Ilaahow.mp3
  12 - Guullow Ilaahow
  2:04
  s16
  audio/mpeg
  80
 • 13.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/13-Xalay-baan-Masiixii-arkoo.mp3
  13 - Xalay baan Masiixii arkoo
  3:54
  s17
  audio/mpeg
  80
 • 14.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/14-Ciise-waa-Masiix.mp3
  14 - Ciise waa Masiix
  2:11
  s18
  audio/mpeg
  80
 • 15.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/15-Nuurkii-Adduunka.mp3
  15 - Nuurkii Adduunka
  4:56
  s19
  audio/mpeg
  80
 • 16.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Nimcada.mp3
  Nimcada
  7:53
  s20
  audio/mpeg
  80
 • 17.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Marweeya.mp3
  Marweeya
  4:01
  s21
  audio/mpeg
  80
 • 18.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Dardaaran.mp3
  Dardaaran
  3:29
  s22
  audio/mpeg
  80
 • 19.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Adhijirka.mp3
  Adhijirka
  3:21
  s23
  audio/mpeg
  80
 • 20.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Amaanta.mp3
  Amaanta
  4:45
  s24
  audio/mpeg
  80
 • 21.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Ruuxa.mp3
  Ruuxa
  3:04
  s25
  audio/mpeg
  80
 • 22.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Badbaadiyaha.wma
  Badbaadiyaha
  3:04
  s26
  audio/mpeg
  80
 • 23.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Dabiibaha.wma
  Dabiibaha
  3:08
  s27
  audio/mpeg
  80
 • 24.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Baraarugnay.wma
  Baraarugnay
  3:08
  s28
  audio/mpeg
  80
 • 25.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Adhijirka.mp3
  Adhijirka
  3:21
  s29
  audio/mpeg
  80
 • 26.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Amaanta.mp3
  Amaanta
  4:45
  s30
  audio/mpeg
  80
 • 27.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Ruuxa.mp3
  Ruuxa
  3:04
  s31
  audio/mpeg
  80
 • 28.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Badbaadiyaha.wma
  Badbaadiyaha
  3:04
  s32
  audio/mpeg
  80
 • 29.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Dabiibaha.wma
  Dabiibaha
  3:04
  s33
  audio/mpeg
  80
 • 30.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Baraarugnay.wma
  Baraarugnay
  3:04
  s34
  audio/mpeg
  80
 • 31.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Kaalay.wma
  Kaalay
  3:04
  s35
  audio/mpeg
  80
 • 32.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Qalbigayga.wma
  Qalbigayga
  3:04
  s36
  audio/mpeg
  80
 • 33.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Soo-Dag.wma
  Soo Dag
  3:04
  s37
  audio/mpeg
  80
 • 34.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Waa-Run.wma
  Waa Run
  3:04
  s38
  audio/mpeg
  80
 • 35.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Badbaadiyaha.mp3
  Badbaadiyaha
  3:30
  s39
  audio/mpeg
  80
 • 36.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Baraarugnay.mp3
  Baraarugnay
  7:06
  s40
  audio/mpeg
  80
 • 37.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Dabiibaha.mp3
  Dabiibaha
  3:47
  s41
  audio/mpeg
  80
 • 38.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Kaalay.mp3
  Kaalay
  4:52
  s42
  audio/mpeg
  80
 • 39.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Qalbigayga.mp3
  Qalnigayga
  3:11
  s43
  audio/mpeg
  80
 • 40.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Soo-Dag.mp3
  Soodag
  6:21
  s44
  audio/mpeg
  80
 • 41.
  https://jidkajanada.com/wp-content/uploads/2016/06/Waa-Run.mp3
  Waa Run
  3:09
  s45
  audio/mpeg
  80