Runta waa waxa mar walba ay dadku u baahan yihiin. Ilaah ayaana ah Runta.

Yooxanaa 8:32 Oo waxaad garan doontaan runta; runtiina waa idin xorayn doontaa.