Isqurxintiinnu yaanay ahaan tan dibadda ah, oo ah timo tidcan, iyo dahab layska lulo, amase dhar la xidho, laakiinse ha ahaato inta qalbiga ee qarsoon, taasoo leh wax aan baabba’ayn ee ah ruuxa qabow oo aamusan, kaasoo Ilaah hortiisa qiimo badan ku leh. 1 Butros 3:3-4