1. Haye Aan Ammano
  2. Duceeya
  3. Ciise wuu imanayaa
  4. Ilaah aan baahane
  5. Ilaahay waa raxiim
  6. Kaalaya aan ammaanee
  7. Baaqiga Eebbow
  8. Qoraalku sidii uu yidhi
  9. Gacmahaaga noo fidi
  10. Waxaan ahay dembiile
  11. Toobadda Rabbi
  12. Guullow Ilaahow
  13. Xalay baan Masiixii arkoo
  14. Ciise waa Masiix
  15. Nuurkii Adduunka
  16. Nimcada
  17. Marweeya
  18. Dardaaran
  19. Adhijirka
  20. Amaanta
  21. Ruuxa
  22. Badbaadiyaha
  23. Baraarugnay
  24. Dabiibaha
  25. Kaalay
  26. Qalbigayga
  27. Soo Dag
  28. Waa Run