Author: Shino Gabo

Ducada Qirashada Rabbiga

Waxaan rumaysanahay Ilaaha Aabbaha ah Oo ah Qaadirka uumay samada iyo dhulka, Iyo Ciise Masiix, oo ah Inankiisa madigaa, Inuu yahay Sayidkeenna, In Ruuxa Qoduuskaa laga uuraystay, Oo uu ka dhashay Maryan oo bikraa, Oo uu ku hoos...

Read More

Nala soo xiriir